+374 60 755 155 info@fulllife.am

«ԼԻԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հիմնադրումից ի վեր` կազմակերպությունն իրականացրել է տասնյակից ավելի նախագծեր և ծրագրեր: Գործընկերային

հիմունքներով՝ մասնակցել համախոհ կազմակերպությունների բազմաթիվ նախաձեռնությունների իրականացմանը:

ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ֆինանսավորող՝ «Սեյվ դը Չիլդրեն» կազմակերպություն

Ժամանակահատված՝ 2016թ. հունվարի 1-ից  մինչև  2018թ. դեկտեմբերի  31

Ոլորտը՝ սոցիալական (Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների պաշտպանություն, անկախ կյանքի

հմտությունների տրամադրում)

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ (LIFE)

Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ-ի զարգացման միջազգային գրասենյակ՝ «Սեյվ դը Չիլդրեն» կազմակերպություն առաջնորդությամբ

Ժամանակահատված՝ իրականացվել է 2012թ. մարտի 1-ից մինչև 2016թ. հուլիսի  31

Ոլորտը՝ սոցիալական (Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության մեջ ներառում)

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ (LIFE)

Ֆինանսավորող՝ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ`ՅՈՒՆԻՍԵՖ

Ժամանակահատվածը՝ 2015թ.  ապրիլի 1-ից   մինչև  2015թ.  հոկտեմբերի 31

Ոլորտը՝  կրթական (հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաների հայտնաբերման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում

և գործարկում)

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ, ՄԵԶ ՀԵՏ

Ֆինանսավորող՝ Եվրոպական Միության աջակցությամբ և 4 գործըկներ ՀԿ-ների մասնակցությամբ

Ժամանակահատվածը՝ 2010-2012թթ. 

Ոլորտը՝  սոցիալական, իրավական (քաղաքացիական հասարակության կայացում` հավասար հնարավորությունների

արմատավորում, քաղաքացիական ակտիվության խթանում և օրենսդրական բարեփոխումների մշակում:

Տարածքը` Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի մարզերի 19 քաղաքներ

«ՔԱՅԼ ԱՌԱՋ» ՀԿ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ժամանակահատվածը՝  2013-2014թթ.

Ոլորտը՝ սոցիալական (կազմվել և հրատարակվել  է  ՀԿ 2014-2018 թթ. ռազմավարական ծրագիրը)

ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊՈՒՐԱԿ

Ֆինանսավորող՝ CAUCALT հիմնադրամի աջակցությամբ

Ժամանակահատվածը՝  2014թհունիս

Ոլորտը՝ մշակութային (ակտիվության խթանում Ստեփանավան քաղաքում`  բազմազան սոցիալական խմբերի ներառման

միջոցով)

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ

Ժամանակահատվածը՝ 2007-2009թթ.

Ֆինանսավորում՝ World Vision Armenia և ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ և  5 ՀԿ-ների մասնակցությամբ:

Ոլորտը` ներառական կրթություն (սկզբունքների տարածում)

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐՈՎ ԱՆՁԱՆՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ժամանակահատվածը՝ 2001 թվականից մինչ օրս

Ոլորտը՝ կրթական, սոցիալական

Գործունեություն՝ ուսումնական և զարգացման խմբակներ, իրավախորհրդատվական և տեղեկատվական

ծառայությունների մատուցում: Կենտրոն հաճախող երեխաներից շատերի համար հնարավորություն է տնային մեկուսացումից

ժամանակավորապես ազատվելու և հասակակիցների հետ շփվելու:

ԿԱՅՈՒՆ ԱՊԱԳԱ` ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ժամանակահատվածը՝ 2007-2009թթ.

Ֆինանսավորում՝ HSBC Գլոբալ Կրթական Հիմնադրամի աջակցությամբ

Ոլորտը` կրթական (Ստեփանավանի և հարակից 11 գյուղական համայնքների հաշմանդամություն ունեցող և  անապահով 60

երեխաների և երիտասարդների տրամադրվել են  կիրառական գիտելիքներ)

ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՃԱՄԲԱՐ

Ժամանակահատվածը՝ 2010 թվականից մինչ օրս

Ոլորտը՝ սոցիալական, մշակութային

Գործունեություն՝ ճամբարում ուրախ ժամանցին զուգահեռ նաև աշխատում են մասնագետներ՝ հոգեբան, լոգոպեդ,

էրգոթերապիստ: Յուրաքանչյուր տարի ընդգրկվում են երեխաներ ողջ հանրապետությունից, որոնց զգալի մասը /70%/

հաշմանդամություն ունեցող:  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակահատվածը՝ 2009-2010թթ.

Ոլորտը՝ իրավական

Գործունեություն՝ հանրային իրազեկման գործողությունների համակարգում Լոռու, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում:

ԼԻԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ

Ժամանակահատվածը՝ 2007-2008 թթ.

Ոլորտը՝ իրավական

Գործունեություն՝ Լոռու մարզում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանությանն ուղղված

իրազեկում

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԸՆՏՐԱԿԱՆ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ (IFES)

Ժամանակահատվածը՝ 2007-2008 թթ.

Ոլորտը՝ իրավական

Գործունեություն՝ իրազեկում  խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ

Ժամանակահատվածը` 2013 թվականից

«Լիարժեք կյանք»  բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը ստացել է հավատարմագիրը ԵՄ

«Երիտասարդությունը շարժման մեջ» գործիքի շրջանակներում

“GLOBSYS” ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ժամանակահատվածը` 2006թ.

Ոլորտը՝ սոցիալական

Գործունեություն՝ Աշխատում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք

«ԼԻԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔ» ԼՐԱՏՈՒ

Ժամանակահատվածը` 2007թմինչ օրս

Գործունեություն՝ լուսաբանում է ՀԿ-ի ընթացիկ գործունեությունը, անդրադառնում ոլորտի հիմնախնդիրներին