+374 60 755 155 info@fulllife.am

ԶԵԿՈՒՅՑ

ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության (ԲՍՓ) թափանցիկ և հաշվետվողական գործունեության վերաբերյալ, 2014թ.

ԿԱՐԴԱԼ

ԶԵԿՈՒՅՑ

Հայաստանի Հանրապետությունում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավիճակը. Մատչելիություն և զբաղվածություն, 2012թ.

ԿԱՐԴԱԼ